Petra Thérová o své taneční cestě a práci s dětmi

19. 06. 2024

Vítáme vás u rozhovoru s další osobností naši klubové taneční scény, trenérkou Petrou Thérovou. Petra je talentovaná tanečnice a trenérka, která začala svou taneční cestu už ve čtyřech letech a od té doby prošla fascinujícím vývojem od krasobruslení přes latinskoamerické tance až po street dance. Dnes se věnuje trénování dětí a studuje speciální pedagogiku. V našem rozhovoru nám Petra přiblíží své zkušenosti, výzvy a cíle, které si na své taneční a trenérské cestě stanovila.

Mohla byste nám na úvod popsat, jak začala vaše taneční cesta?

Moje taneční cesta začala již ve čtyřech letech, kdy jsem se našla v krasobruslení. Hodně se mi tenhle sport líbil svou ladností, ale vzhledem k tomu, že se soutěžnímu krasobruslení věnoval můj starší bratr, tak to nešlo z časového hlediska zvládat. Místo toho mě rodiče přihlásili na aerobik, kam jsem chodila až do svých 8 let. V té době mě zaujaly i country tance, kam jsem chodila jen rok, protože se kroužek zrušil. Byla jsem z toho zklamaná do té doby, než jsem v televizi uviděla taneční pořad Star Dance. To mě přivedlo ke kroužku latinskoamerických tanců pod vedením Tomáše Hoška a Simony Švrčkové. V tomhle stylu jsem si našla velkou zálibu. Líbila se mi pozitivní energie, jež byla při tanci vyzařovaná. Každý tanec se lišil emocemi a pocity, které má vyjádřit. Zahrnovalo to radost, lásku ale i smutek. O to víc jsme se v tom našla, neboť si celý život na emocích hodně zakládám. Mým velkým snem bylo tancování v páru, ale jelikož jsem byla vysoká a kluků bylo tehdy v tanečním klubu málo, neměla jsem šanci najít si tanečního partnera, se kterým bych mohla soutěžně tancovat. To byl jeden z důvodů, proč jsem ve 13 letech s latinskoamerickými tanci skončila. Tím druhým bylo rodinné stěhování a má vlastní potřeba co nejvíce ulehčit starosti mým rodičům. Po nějaké době mi ale tancování začalo opět chybět a narazila jsem na Taneční studio Dancepoint, kde jsem objevila street dance a novou možnost rozvoje dovedností a lásky k tanci.

Jak jste se dostala k trénování dětí a jaké byly vaše začátky?

Mé trenérské začátky probíhaly již během mé poslední soutěžní sezóny v roce 2019, kdy jsem trénovala děti předškolního věku. Byla to pro mě velká výzva i přestože jsem měla velké zkušenosti v práci s dětmi. Přineslo mi to nové zkušenosti a přivedlo na trenérskou cestu. Našla jsem díky tomu i životní cíl, věnovat svůj čas a úsilí dětem, předávat dovednosti a mohla je tak naučit novým věcem, rozvíjet u nich vyjadřování pocitů a lásku k pohybu. Velkým milníkem na mé trenérské cestě byla krásná nabídka od majitelky studia Markéty Bilasové v roce 2020 učit tancovat malé děti. Měla jsem zde možnost trénovat hobby balet, jež je ladný a estetický, tak i street dance lekce a velice mě od vedení studia potěšila důvěra, když mi svěřili i zástupy lekcí latinskoamerických tanců. Celé mě to inspirovalo v osobním životě ke studiu speciální pedagogiky a k budoucí práci ve školce.

Jaké taneční styly jsou vám nejbližší a proč?

Nejvíce mě to táhne k dancehallu a ke contemporary. První z nich je o ženskosti a druhý o velké dávce emocí, proto jsou mými oblíbenci. Srdce však neustále tíhne i latinskoamerickým tancům, z nich bych nejvíce vyzdvihla brazilskou sambu, jež je rytmická a radostná.

Jaké vlastnosti by měl mít podle vás dobrý tanečník?

U dobrého tanečníka hledám sebevědomí se zdravou sebekritikou, dále nápaditost a motivaci. Nejdůležitější je schopnost se přizpůsobovat situacím, protože jak říká můj oblíbený citát: „Tanec je jako život: je dobré ho mít naplánovaný, ale je třeba být připraven i improvizovat“. Tanečník by na sobě měl neustále pracovat a trénovat. Píle, technika, motivace, schopnost vyjadřovat emoce tělem a mimikou je velice důležitá. Být na sebe tvrdý a zároveň hrdý.

Jaké metody používáte při trénování dětí a proč?

Základem mých lekcí je tanec hrou. Malé děti ve věku 3-4 let nedovedou udržet moc dlouho pozornost a vyžadují aktivity často střídat. Nejenom že je pohybové hry zabaví, ale také rozvíjí jejich motoriku, emoce a schopnosti. Využívám toho, že děti jsou v tomhle věku velice tvárné a touží se učit nové věci, proto se nebojím zařazovat na každé lekci nové kroky. Podobně to platí i u starších dětí 5-7 let, kdy se navíc zaměřují více už na techniku jednotlivých kroků. U výběru hudby vybírám písničky s pravidelnými a dobře slyšitelnými rytmy. Taneční sestavy tvořím vlastní nebo se inspiruji v tanečním světě. Mým cílem je sestavit lekci tak, aby děti odcházely šťastné, spokojené a s úsměvem na tváři, natěšeni na příští trénink. Děti ode mě z přípravky často pokračují úspěšně v soutěžních týmech klubu. 

Jaké výzvy při trénování dětí nejčastěji čelíte a jak je překonáváte?

Výzev je zde mnoho, některé jsou náročnější, ale jsou mou motivací se zlepšovat a nacházet nové možnosti při trénování. I když některé nezvládám se vztyčenou hlavou, jsou pro mě inspirací k dalšímu profesnímu rozvoji.

Co pro vás osobně tanec znamená?

Tanec je skrytou řečí duše. Přesně tak přistupuji k tanci. To, co nechtějí nebo nedokáží říct ústa, řekne pohyb a taneční kreace. Je to cesta, jak říct něco, co je těžko vyjádřitelné slovy. Často se i já sama z něčeho vytančím, ať je to strach, vztek, radost nebo láska. Tanec je schopnost, kterou lze naučit, člověk ale musí chtít a snažit se. Samozřejmě je to snazší u dětí, jsou tvárnější a motivovanější. Taneční dovednosti jim poté formují budoucí taneční charakter. Proto si myslím, že začít v útlém věku dítěte s tancem je správné. Rozvine se jim tak možnost dalších dovedností a schopností do života.

Jaké jsou vaše plány do budoucna v oblasti tance a trénování?

Trénování dětí mě naplňuje, ráda bych se tedy tomu věnovala i nadále. Studuji speciální pedagogiku a dělám maximum proto, abych našla prostor na výuku dětí. Mám před sebou hodně plánovaných workshopů a kurzů, s cílem se co nejvíce zdokonalovat a rozšiřovat taneční obzory a ráda bych si také do budoucna rozšířila trenérskou třídu a věnovala se tak trénování více profesionálně.

Děkujeme Petře Thérové za inspirativní rozhovor a za to, že se s námi podělila o své cenné zkušenosti a pohledy na svět tance. Její vášeň pro tanec a oddanost k trénování dětí jsou skutečně obdivuhodné. Přejeme jí mnoho úspěchů v její další kariéře, ať už v oblasti tance, speciální pedagogiky nebo jakékoliv jiné výzvě, kterou si před sebe postaví. Jsme přesvědčeni, že s jejím nadšením a odhodláním bude i nadále inspirovat a motivovat nejen své svěřence, ale i širokou taneční komunitu. Děkujeme za váš čas a přejeme vám mnoho tanečních úspěchů!

Reference našich zákazníků

Další reference