STYLY

 • STREET DANCE

  Věkové kategorie: Mini, Děti, Junioři, Hlavní
  Charakter tance: Taneční styly spadající pod celosvětovou urban scénu. Ve street dance rozlišujeme „Old school“ styly a „New school“ styly. New school styly vznikaly v reakci na vyvíjející se hudební kulturu. Tanečníci reagují na nejnovější hudební trendy a podle nich upravují svůj taneční projev. Do Old school patří zejména hype, electric boogie, poping, locking. Mezi New school styly patří hlavně house dance, LA style a dancehall. Soutěžní vystoupení vycházejí z tance formace, ne jedinců a zaměřuje na taneční různorodost, originalitu, využití hudební předlohy, pohybovou, technickou a choreografickou náročnost.
  Disciplíny: 
STREET DANCE FORMACE /extraliga, 2. liga/ – děti, junioři, HOBBY STREET DANCE MALÉ FORMACE /začínající, hobby/ – děti, junioři, STREET DANCE SÓLO, DISCO DANCE DUO
 • DISCO DANCE

  Věkové kategorie: Děti, Junioři
  Charakter tance: Pulzující, rytmické kontrakce a uvolnění v souladu s rytmem hudby. Pohyb paží podporuje a zdůrazňuje pohyb těla. Choreografie soutěžních vystoupení vychází z tance skupiny, ne jedinců, jejichž taneční projev na sebe nenavazuje. Taneční různorodost, originalita, využití hudební předlohy, pohybová, technická a choreografická náročnost. Použití synchronizovaných pohybů, stínového postavení, zrcadlových pozic a propojení těchto prvků včetně choreografického členění a práce s prostorem. Tanečníci mohou tančit i sólově v omezené míře. Důležitou součástí je také výrazné líčení a krásné třpytivé kostýmy, které umocňují celkový dojem z tohoto tance.
  Disciplíny: 
DISCO DANCE FORMACE /extraliga, 2. liga/ –  děti, junioři, HOBBY DISCO DANCE MALÉ FORMACE /začínající, hobby/ – děti, junioři, DISCO DANCE SÓLO, DISCO DANCE DUO

 • LATINSKOAMERICKÉ TANCE

  Latinskoamerické tance jsou tance, vyznačující se temperamentním a smyslným projevem tanečníka. Tyto tance jsou doprovázeny uvolněným držením v páru, nápaditými kostýmy a lze je tančit v páru, sólově i skupinově. Do této skupiny tanců se řadí Samba, cha-cha, Rumba, Paso doble a Jive.
 • MODERNÍ TANEC

  Moderní tanec představuje naprostou svobodu projevu. Schovává v sobě 7 tanečních stylů: contemporary dance, jazz dance, jazz funk, muzikálový tanec, scénický tanec, taneční improvizaci, swingové tance (swing, lindy hop, charleston ...).

  Moderní tanec je uznávanou uměleckou formou svobodného projevu všech lidí, kteří chtějí tvořit. Představuje takovou malou tanenčí revoluci, která začala ve 20. letech minulého století a měla cíl oprostit se od klasického a přesně definovaného baletu. Ubíral se cestou s ohledem na individualitu, základní životní potřeby rituálů a víry, obyčejnost, výrazovost a emotivnost.
  Podporuje tvůrčí činnosti tanečníků a choreografů.

  Při výběru hudby nejste vůbec ničím omezeni. Záleží na tanečníkovi, na jaký hudební podklad se mu tančí nejlépe a jaký si pro svou interpretaci vybere.
 • BALET

  Využití stylu a techniky klasického baletu. Klasický balet je uznávaným
  tanečním stylem pro jeho vlastnosti a možnosti přesného popsání techniky. Existuje přesné názvosloví pro pozice, piruety, skoky apod. Typickým znakem jsou vytočené pozice nohou, velký rozsah dolních končetin, ladné, plynulé a přesné pohyby. V klasickém baletu rozlišujeme ruskou baletní školu, balet francouzský, britský nebo italský, je známa např. metoda Vaganové nebo Cecchettiho. Baletní choreografie mohou mít klasické nebo moderní pojetí. Jelikož jsou všechny taneční disciplíny v neustálém vývoji, nové, experimentální a originální choreografie jsou vítány. Pohybová nápaditost choreografa. Námět, dějová linka jsou jako doprovodný prvek choreografie.