8.6. KONKURZ A NÁBOR DO SOUTĚŽNÍCH SLOŽEK

V prostorách studia se uskuteční v pátek 8.6 nábor a konkurz do soutěžních složek tanečního studia DANCEPOINT. Konkurz a nábor bude probíhat formou běžného tréninku, kdy vás lektor – LAURA KOPEROVÁ (Beat Up Ostrava) naučí krátkou taneční vazbu ve stylu hip hop. 

Rádi bychom se připravili na novou taneční sezónu od září 2018 a měli přehled o novém rozdělení složek, kdy je nutné provést přeřazení tanečníků dle věku a taneční úrovně, kterou níže blíže specifikujeme.

ROZDĚLENÍ PODLE VĚKU:

15.00 – 16.00 DĚTI (dětská věková kategorie – DVK): soutěžící, kteří v kalendářním roce  konání soutěže (2019) dovrší maximálně 11 let věku.

16.00 – 17.00 JUNIOŘI (juniorská věková kategorie – JVK): soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže (2019) dovrší minimálně 12 let a maximálně 15 let věku.

17.00 – 18.00 DOSPĚLÍ (hlavní věková kategorie – HVK): soutěžící, kteří dovrší v kalendářním roce konání soutěže (2019) minimálně 16 let věku.

ROZDĚLENÍ PODLE TANEČNÍ ÚROVNĚ:

  • Mistrovská Extraliga (též jen Extraliga)
  • Národní 2. liga (též jen 2. liga) – STREET DANCE DOSPĚLÍ (HVK)
  • Hobby liga (též jen Hobby) –  STREET DANCE DĚTI PŘÍPRAVKA, STREET DANCE JUNIOŘI PŘÍPRAVKA 

Budeme se těšit na všechny tanečníky!

Vítání jsou samozřejmě také rodiče. Před zahájením sezóny vám bude doporučena složka, do které se přihlásit a také vám bude sdělena finanční náročnost na tuto složku (kurzovné, soutěžní poplatky, doprava apod.)