Co aktuálně platí pro provoz od pondělí 22.11.?

19. 11. 2021

V tuto chvíli pro nás v provozu tanečního klubu s naší členskou základnou není žádná změna a pokračujeme bez omezení v činnosti viz níže v návaznosti na SPORTOVNÍ PŘÍPRAVU.

– podmínky dle bodu I.17. (OTN – očkování, testy, prodělaná nemoc) se nadále nevyžadují, jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání uvedené aktivity,

2) OCHRANA DÝCHACÍCH CEST od 25.10. – bod I.2.y):

– zůstává výjimka pro sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, soutěže apod., a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi.

ZMĚNA SE TÝKÁ POUZE OTEVŘENÝCH JEDNORÁZOVÝCH LEKCÍ PRO DOSPĚLÉ, KTERÉ JSOU OTEVŘENÉ PRO VEŘEJNOST (PONDĚLÍ – STREET DANCE OD 19.00, ÚTERÝ – LATINA OD 19.00, STŘEDA – MODERNA OD 19.00, PÁTEK – LATINA OD 17.00)

Pravidla pro provoz vnitřních sportovišť 

Dle mimořádného opatření platného od 22.11.2021 se zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17 (viz níže). Provozovatel musí své klienty při vstupu do prostor kontrolovat a klienti musí splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že se tak nestane, provozovatel nemůže takového klienta do provozovny vpustit (provozovatel však nemusí prokázání bezinfekčnosti evidovat!). 

Bod I/17 – Podmínky pro vstup do provozovny 

  • osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a prokáží se příslušným národním certifikátem
  • osoby do věku 18 letosoby s kontraindikací k očkování potvrzenou od lékaře (o takové indikaci musí být uveden záznam v ISINU, informačním systému infekčních nemocí) a dále osoby, které nemají ukončené očkování, které svou bezinfekčnost prokázaly negativním RT-PCR vyšetřením na přítomnost viru SARS-CoV-2 starým maximálně 72 hodin.
  • osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, od kterého uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Reference našich zákazníků

Další reference