STREET DANCE DĚTI (kurz, přípravka, profi)

V KURZU se tanečníci (od 6-11 let)  věnují základům všech streetových tanečních stylů, jako hip hop, house dance, dancehall a další pod vedením zkušených lektorů studia. Po zvládnutí základních kroků se kurzisté v tanečních hodinách naučí jednoduché choreografie, které rozvíjejí týmovou spolupráci. Děti budou vystupovat na závěrečné taneční show (22.6.2018).

Možnost zkušební lekce u všech složek.

Další formou kurzu je PŘÍPRAVKA , kde účastnicí ve zvlášť vyčleněné hodině se soustředí na dané choreografie a jejich fázování. Kurz reprezentuje studio na pohárových soutěží a připravuje se na postup do profi-složky.

Poslední úroveň kurzů je reprezentativní tým studia tzv. PROFI-složka, která se účastní ligových soutěží a do výuky má zakomponovanou i možnost gymnastické průpravy. Výuka je uzpůsobená pro individuální i skupinový pohybový rozvoj.

Street dance DĚTI - KURZ  PŘIHLÁŠKA 
TERMÍN: JARO 2018 (první lekce: 20.2.)
ČAS: ÚTERÝ 15:oo - 16:oo
POČET LEKCÍ: 18
POČET HODIN: 18
CENA: 1490 Kč
LEKTOR: Jaroslav Matal
POKROČILOST: začátečníci, mírně pokročilí
Street dance DĚTI - PŘÍPRAVKA  PŘIHLÁŠKA 
TERMÍN: JARO 2018 (první lekce: 20.2.)
ČAS: ÚTERÝ 15:oo - 16:oo a PÁTEK 15:00 - 16:00 
POČET LEKCÍ: 36
POČET HODIN: 36
CENA: 1990 Kč
LEKTOR: Jaroslav Matal
POKROČILOST: začátečníci, mírně pokročilí
Street dance  DĚTI - PROFI  PŘIHLÁŠKA 
TERMÍN: JARO 2018 (první lekce: 21.2.)
ČAS: STŘEDA 16:00 - 17:00 a PÁTEK 16:00 - 17:00
POČET LEKCÍ: 36
POČET HODIN: 36
CENA: 2490 Kč
LEKTOR: Jaroslav Matal
POKROČILOST: středně pokročilá, profesionální