KATEŘINA SADILOVÁ

Kačka se intenzivně věnuje tanci již 9 let. Začínala ve vyhlášeném klubu Akcent Ostrava. Taneční styl street dance objevila v tanečním studiu DANCEPOINT a už se ke stylům, se kterými začínala, nevrátila. Je členem hlavní složky, se kterou se ji podařilo dosáhnout prvních příček v nejvyšších republikových soutěžích a postupně se také propracovat do lektorské pozice. Lektorská činnost Kači není cizí, už na základní škole vedla vlastní taneční kroužek pro děti. V současné době se podílí a věnuje také přípravě všech tanečních akcí, které studio pořádá a i samotnému provozu studia. Cílem pro tento rok je zvyšování tanečního vzdělání.